Home


RJV-Projecten bouwt aan een toegankelijke samenleving.


Iedereen wilt oud worden en niemand wil het zijn.
We bereiken steeds hogere leeftijden en blijven langer jong.
De overheid geeft minder geld uit aan zorgvoorzieningen en aanpassingen aan woningen. 
Zelfstandig en confortabel wonen op hoge leeftijd is daarmee een eigen verantwoordelijkheid geworden.
Maar eigenlijk is comfortabel wonen voor alle leeftijden.
Thermostaatkranen als er kleine kinderen zijn tot  totale woning aanpassingen

RJV-projecten kan het allemaal realiseren.

levensloopbestendigewoonkamer levensloopbestendigwonen.com